Jak nakupovat

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou (nejsme platce DPH). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Doprava

Způsob dopravy zboží si zvolíte před odesláním objednávky.

V tuto chvíli nabízíme tyto základní formy:

Česká pošta
PPL
Osobní odběr
Vydejné místo - Velflíkova 4, PRAHA 6 Dejvice

OSOBNÍ ODBĚR OBJEDNÁVEK MOŽNÝ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ tel: 775328799

Možnosti platby

Při nákupu v našem e-shopu elsymtech.cz si můžete zvolit jeden z následujících způsobů platby. Některé formy jsou vázány na typ dopravy.

Na dobírku
Hotově při osobním odběru
Převodem na účet
Jedná se o úhradu předem na náš bankovní účet číslo: 2000264291/2010 Jako variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo objednávky, jinak nebudeme moci vaši platbu rozpoznat.

Za platbu převodem na náš účet neúčtujeme žádné poplatky.

Záruka

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Výměna zboží

V případě zakoupení zboží, které Vám nevyhovuje nebo jste zboží dostali jako nevhodný dárek, poskytujeme možnost výměny zboží.

Požadavek na výměnu zašlete dopis (email) s textem: Žádám o výměnu zboží zakoupeného dne DD.MM.RRRR, číslo faktury (objednávky) za výrobek (uveďte celý název případně vložte odkaz na výrobek). Pokud si zboží přejete poslat na jinou adresu než předchozí, tak je třeba uvést tuto adresu, pokud je adresa shodná, uveďte, že adresa doručení je shodná s předchozím dodáním. Pokud jste si jako nové zboží vybrali dražší variantu, je nutno uvést, jakým způsobem provedete doplatek, zda převodem na náš účet nebo zaplatíte dobírkou. Datum a podpis.

Výměnu zboží lze provést do 14 dnů od zakoupení.

Zboží, které chcete vyměnit, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem (nebo kopii) o koupi.

Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu a za zaslání nového zboží hradí kupující.

Reklamační řád

1) Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.

2) Jestliže se během záruční lhůty vyskytne na výrobku záruční vada zejména způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Spotřebitel má také právo na odstoupení od smlouvy v případech, které stanoví zákon. Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, běžným opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 45°C, pokud je tak blíže uvedeno v příslušné dokumentaci výrobku.

3) Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí uplatnění reklamace, včetně reklamovaného zboží.

Reklamace musí obsahovat:

název reklamovaného zboží,
konkrétní popis závady,
reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část,
kopii dokladu o koupi (faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi,
doporučujeme též přiložit záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi - stačí kopie),
adresu, kam zaslat vyřízenou reklamaci, a kontakt na Vás (telefon, email na Vás).
Aby mohla být reklamace urychleně vyřízena, doporučujeme zaslat všechny výše uvedené informace a doklady. Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady. Před odesláním nás však kontaktujte s oznámením reklamace.

Reklamaci zasílejte na adresu: ANGARD s.r.o., Velflíkova 4, 160 00 PRAHA 6 Dejvice

V případě dotazů nás kontaktujte:

email: info@elsymtech.cz

telefon: 775 328 799